Istorija

18
 
Мај
 
2020
Историја старе Грчке и Старог истока - Историја старе Грчке (група Д. Стефановић)

Студенткиње и студенти који су у школској 2019/2020 похађали наставу из Историје старе Грчке (група Д. Стефановић) а због инфкције Covid 19 нису били и могућности да полажу кумулативни колоквијум, уколико су предвиђени део градива припремили и сматрају да ће им "полагање колоквијума" олакшати спремање испита, могу да до 10. јуна напишу и предају есеј "Промене атинског уређења од најстријих времена до краја Пелопонеског рата" (не краћи од 15 стр. ; фонт Times New Roman; проред 1,5). Оцена добијена на есејском раду замениће оцену на колоквијуму. Уколико желе, у складу са одлуком Савета Филозофског Факултета 05/4 - 02 бр. 1/5-2 студенти могу приступити полагању испита без испуњене предиспитне обавезе; на испиту ће бити проверено целокупно знање. Радове послати на адресу d.stefano@f.bg.ac.rs


↑↑↑