Istorija

Општа историја позног средњег века
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑