Istorija

Југословенска држава 1914-1939.
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: резултати активне наставе, барем један семинарски рад и усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑