Istorija

Курс:
Манастири, ктиторство и економија манастира у средњовековној Србији
Предавачи: др Марија Копривицадоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час, упознавање са садржајем, циљевима, обавезама, начином рада

1. недеља
вежбе - Упознавање са изворима и литературом

2. недеља
предавање - Монаштво и манастири у православном свету. Општи приказ, основни термини.
Литература: В.Марковић, Монаштво и манастири у средњовековној Србији, Беогерад 1925.
Д.Поповић, Б.Ђурић, Живот у монашкој заједници, Приватни живот у српским земљама средњег века, Београд 2004, 525-532

2. недеља
вежбе - узори српсог монаштва, компаративни приступ

3. недеља
предавање - Развој ктиторства у средњовеквној Србији.
Литература: С.Троицки, Ктиторско право у Византији и Немањићкој Србији, Глас СКА168, други разред 86/3(1935), 81-133

3. недеља
вежбе - ктиторска права, анализа манастирских повеља

4. недеља
предавање - Анализа манстирских повеља и законских споменика о ктиторству

4. недеља
предавање - Развој ктиторства у средњовеквној Србији. Задужбине Немањића

5. недеља
предавање - Манастирски типици.

5. недеља
предавање - Карејски типик

6. недеља
предавање - Хиландарски и студенички типик
Литература: Т.Јовановић, Студенички типик, цароставник манастира Студенице, Београд 1994

6. недеља
вежбе - Анализа одабраних делова Хиландарског и Студеничког типика

7. недеља
предавање - Седишта епископија.
Литература: М.Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985.

7. недеља
вежбе - Анализа повеља епископских седишта

8. недеља
предавање - Краљевски манастири
Литература: М.Копривица, Краљевски манастири у средњовековној Србији, Српска краљевства 1217-2017, Краљево 2017, 147-163.

8. недеља
вежбе - Душанов законик о манстирима

9. недеља
предавање - Задужбине властеле

9. недеља
вежбе - Властеоске и владарске задужбине, компаративни приступ, дискусија

10. недеља
предавање - Манастири у феудалном систему

10. недеља
вежбе - Обим манастирске имовиме, примери

11. недеља
предавање - Економија манастира и управљање имовином.
Литература: М.Копривица,Постављање игумана у српским манастирима средњег века, Београдски историјски гласник 8 (2017), 7-20.

11. недеља
вежбе - Бањско властелинство

12. недеља
предавање - Манастирска властелинства, структура и организација
Литература: С.Божанић, Ибарско језгро Светостефанског властелинства, С.Митовица-Нови Сад 2006.

12. недеља
вежбе - Дечанско властелинство
Литература: П.Ивић, М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Београд 1976. Р.Ивановић, Дечанско властелинство, ИЧ 4 (1952-1953), 173-227.

13. недеља
предавање - Развој хиландарског манастирског властелинсва и економије
Литература: М. Живојиновић, Историја Хиландара I, Београд 1998. М.Благојевић, Хиландарски поседи на Косову и Метохији, Београд 1997

13. недеља
вежбе - Хиландарске повеље, праћење развоја властелинства

14. недеља
предавање - Завршна разматрања, анализа резултата

14. недеља
вежбе - дискусија
↑↑↑