Istorija

Курс:
Црквене прилике у српским земљама средњег века
Предавачи: др Марија Копривицадоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час, упознавање са садржајем, циљевима, обавезама, начином рада

1. недеља
вежбе - Упознавање са релевантном литературом и изворима

2. недеља
предавање - Црквена организација на Балкану 7–11. века.
Литература: Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама (рани средњи век), Београд. 2004

2. недеља
вежбе - Покрштавање, рад на изворима: Константин Порфирогенит
Литература: Византијски извори за историју народа Југославије II, прир. Б.Ферјанчић, више издања

3. недеља
предавање - Црквена организација на Балкану 11-12. века
Литература: Ј.Калић, Српска држава и охридска архиепископија у 12. веку, ЗРВИ 44 (2007), 197-208. И. Коматина, Црква и држава у српским земљама од 11. до 13. века, Београд 2016.

3. недеља
вежбе - Рад на латинским изворима за црквене прилике 11-12 века

4. недеља
предавање - Оснивање аутокефалне српске архиепископије 1220. године
Литература: Б. Ферјанчић, Автокефалност српске цркве и Охридска архиепископија, Сава Немањић-Свети Сава, историја и предање, Београд 1979, 65-72. Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, Београд 1991

4. недеља
вежбе - Рад на изворима: Житија Св. Симеона и Св. Саве
Литература: Свети Сава, Сабрани списи, прир. Богдановић Стара српска књижевност у 24 књига, књ. 2, Београд (1986) Стефан Првовенчани, Сабрана дела, прир. Јухас Георгиевска, Краљево, 2017.

5. недеља
предавање - Реформа Српске цркве у време владавине краља Милутина
Литература: М.Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд1985.

5. недеља
вежбе - Данило II, као извор за црквену историју
Литература: Мак Данијел Гордон, Петровић Дамњан (прир.) (1988): Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, Службе, Стара српска књижевност у 24 књига, књ.6, Београд

6. недеља
предавање - Барска архиепископија у држави Немањића.
Литература: К.Митровић,Краљевство од искона: Барска(архи)епископија и Дукља, Српска краљевства 1217-2017, 47-85.

6. недеља
вежбе - Писма папске курије о статусу Барске архиепископије

7. недеља
предавање - Проглашење Српске патријаршије, последице и реакције.
Литература: М. Благојевић, О спорним митрополијама Цариградске и Српске патријаршије, ЗРВИ 38 (1999-2000), 359-372

7. недеља
вежбе - Душанов законик о црквеним питањима
Литература: С.Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског 1349. и 1354. године, Београд 1898

8. недеља
предавање - Питање црквене уније.
Литература: Узелац – Б. Радовановић, Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама почетком 14. века, неколико нових запажања, Свети цар Константин и хришћанство, Ниш 2013, 593-619.

8. недеља
вежбе - Анатема патријарха Калиста, узроци и последице, дискусија.
Литература: Д. Богдановић: Измирење српске и византијске цркве, О кнезу Лазару, Београд-Крушевац 1975, 81-91.

9. недеља
предавање - Однос српске цркве према Охридској архиепископији и Цариградској патријаршији

9. недеља
вежбе - Дискусија о односу према Охридској архиепископији и Цариградској патријаршији

10. недеља
предавање - Црквене прилике 1371-1402.
Литература: М.Копривица, Црквене прилике у време владавине кнегиње Милице, Кнегиња Милица монахиња Јевгенија, Трстеник 2014, 111-126

10. недеља
вежбе - Канонизација кнеза Лазара, Данило III

11. недеља
предавање - Продор католичанства и питање уније у 15. веку.
Литература: К.Митровић, М.Копривица, Београдско- мачванска епископија између православља и католичанства (XI – преве деценије XIV века), Прилози КЈИФ, 82 (2016), 3-18

11. недеља
вежбе - Дискусија о унији и политичким утицајума на црквене прилике

12. недеља
предавање - Утицај владара на црквене прилике – преглед.

12. недеља
вежбе - рад на изворима: Константин Филозоф, Марко Пећки

13. недеља
предавање - Улога црквених лица у политичким дешавањима

13. недеља
вежбе - Црквени сабори, рад са одабраним манастирским повељама
Литература: М. Благојевић Српски сабори и сабори отачаства Немањића и Лазаревића, Глас САНУ 410, одељење друштвених наука 14, 2008 1-37.

14. недеља
предавање - Завршна разматрања, анализа резултата

14. недеља
вежбе - Завршна разматрања. Анализа резултата.
↑↑↑