Istorija

Курс:
Југославија у књижевности и историографији (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања. Историја домаће и светске књижевности показује непрекинут интерес књижевника за свеукупне проблеме како свог доба, тако и минулог времена што потврђује мисао Исидоре Секулић да се историја једног народа најбоље види у његовој књижевности. Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, да критички мисле и стечена сазнања исказују у усменој и писменој форми.
Циљ изучавања курса: На предавањима и вежбама студенти треба да се упознају са континуираним занимањем књижевника за националне, политичке, социјалне и културне проблеме југословенске државе од њеног оснивања до разбијања.
Предуслови за полагање: Завршене Основне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза.
Облици наставе: Настава се одвија путем предавања, вежби, заједнички припремљених дискусија, рада на историјским изворима, индивидуалних консултација и вредновања почетних истраживачких сазнања.
План курса:

1. недеља
предавање - Развој историографије о југословенској држави

1. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

2. недеља
предавање - Југословенска идеја и књижевност

2. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

3. недеља
предавање - Јован Скерлић и омладински револуционарни покрет

3. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

4. недеља
предавање - Први светски рат у српској и југословенској књижевности

4. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

5. недеља
предавање - Социјална литература међуратне Југославије

5. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

6. недеља
предавање - Књижевници и револуција

6. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

7. недеља
предавање - Други светски рат у књижевности

7. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

8. недеља
предавање - "Партизански" роман

8. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

9. недеља
предавање - Књижевност и историографија о сукобу Југославије са ИБ-ом

9. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

10. недеља
предавање - Јосип Броз Тито у мемоаристици

10. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

11. недеља
предавање - Историјске теме у делима великих српских романсијера

11. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

12. недеља
предавање - Српско село у српском роману и историографији

12. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.

13. недеља
предавање - Социјална, политичка и национална актуелност савремене српске књижевности

13. недеља
вежбе - Исто; Рад на изворима и литератури.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 1-3, Београд, 1988. Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије, 1-3, Београд, 1996-1997.
Општа допунска литература
В. Винавер, Писци сведоци епохе 1914-1945, Београд, 1978. Д. Гајевић, Југословенство између стварности и илузија, Београд, 1985. Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд, 1983.
↑↑↑