Istorija

Курс:
Источно питање (докт.)
У оквиру предмета: Источно питање
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Источно питање изучава се у појединостима, кроз улогу свих сила и балканских земаља које су у њему учествовале. На сваком појединачном примеру истражује се утицај различитих фактора: геостратегије, економије, идеологије, улога личности, колективне психологије, итд. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових докторских теза.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне историје Балкана; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу; оспособљавање за самосталан научни рад.
Предуслови за полагање: За студенте историје - положен испит из предмета Општа историја 19. века. Студенти других одељења Филозофског факултета - основна знања о модерној историји.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Османско царство: империја у опадању
-

1. недеља
вежбе - Османско царство: империја у опадању
-

2. недеља
предавање - Русија: главни претендент
-

2. недеља
вежбе - Русија: главни претендент
-

3. недеља
предавање - Хабсбуршка монархија: чувар или наследник
-

3. недеља
вежбе - Хабсбуршка монархија: чувар или наследник
-

4. недеља
предавање - Велика Британија: империјални обзири
-

4. недеља
вежбе - Велика Британија: империјални обзири
-

5. недеља
предавање - Француска: идеологија и економија
-

5. недеља
вежбе - Француска: идеологија и економија
-

6. недеља
предавање - Пруска и Немачка: официри и инжињери
-

6. недеља
вежбе - Пруска и Немачка: официри и инжињери
-

7. недеља
предавање - Италија: закаснели претендент
-

7. недеља
вежбе - Италија: закаснели претендент
-

8. недеља
предавање - Србија и Црна Гора: између три царства
-

8. недеља
вежбе - Србија и Црна Гора: између три царства
-

9. недеља
предавање - Грчка: успони и падови Велике идеје
-

9. недеља
вежбе - Грчка: успони и падови Велике идеје
-

10. недеља
предавање - Румунија: живот на граници
-

10. недеља
вежбе - Румунија: живот на граници
-

11. недеља
предавање - Бугарска и Албанија: закаснели претенденти
-

11. недеља
вежбе - Бугари и Албанци: закаснели претенденти
-

12. недеља
предавање - Босна и Херцеговина и Македонија: јабуке раздора
-

12. недеља
вежбе - Босна и Херцеговина и Македонија: јабуке раздора
-

13. недеља
предавање - Закључни разговор: улога идеологија
-

13. недеља
вежбе - Закључни разговор: улога идеологија
-

14. недеља
предавање - Закључни разговор: улога економије
-

14. недеља
предавање - Закључни разговор: улога економије
-

15. недеља
предавање - Закључни разговор: постоји ли одговор на Источно питање?
-

15. недеља
вежбе - Закључни разговор: постоји ли одговор на Источно питање?
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988
Н. И. Цимбаев, История России XIX - начала XX вв, Москва 2004; H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988; Историја Русије, приредили Д. Оболенски, Р. Оти, Београд 2003
R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/London 2001
R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/London 2001; A. Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918, London/NY 1989; А. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809 – 1918, Беогр
P.J. Cain/A.G. Hopkins, British Imperialism 1688-2000, Harlow 2002
М. Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007
D. Barjot/ J. P. Chaline/ A. Encreve, La France au XIXe siècle 1814-1914, Paris 1995; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004
Ј. М. Mayeur/M. Rebérioux, The Third Republic from its Origins to the Great War 1871-1914, Cambridge/Paris 1994; D. Barjot/ J. P. Chaline/ A. Encreve, La France au XIXe siècle 1814-1914, Par
J.J. Sheehan, German History 1770-1866, Oxford 1994; G. Craig, Germany 1866-1945, Oxford 1981; F. Fišer, Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871 - 1945 godine, Beogra
J.J. Sheehan, German History 1770-1866, Oxford 1994; G. Craig, Germany 1866-1945, Oxford 1981; F. Fišer, Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871 - 1945 godine, Beogra
S. Woolf, A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change, London/ New York 1991; M. Clark, Modern Italy 1871-1995, London/ New York 1999
S. Woolf, A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change, London/ New York 1991; M. Clark, Modern Italy 1871-1995, London/ New York 1999
М. Војводић, Србија и Балканско питање 1875-1914, Београд 2000; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 I-II, Београд 1989
В. Поповић, Европа и српско питање 1804–1918, Београд s. a; М. Војводић, Србија и Балканско питање 1875-1914, Београд 2000; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 I-II, Београд 1989
L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005; Р. Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000
L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005; Р. Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000; Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995
С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005
С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005
Д. Попов/ И. Божилов/ Ц. Георгијева/ К. Косев/ А. Пантев/ И. Баева, Историја Бугарске, Београд 2008; П. Бартл, Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001
Д. Попов/ И. Божилов/ Ц. Георгијева/ К. Косев/ А. Пантев/ И. Баева, Историја Бугарске, Београд 2008; П. Бартл, Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 I-II, Београд 1989; М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Београд 1988; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Бгд 2008
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II, Београд 1989; М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Београд 1988; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Београд 2008
Д. Ђорђевић, Огледи из новије балканске историје, Београд 1989;М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 I-II, Београд 1989; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005
Д. Ђорђевић, Огледи из новије балканске историје, Београд 1989;М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 I-II, Београд 1989; L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005
T. Stojanović, Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa, Beograd 1997; В. Поповић, Источно питање, Beograd 1996; Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995
T. Stojanović, Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa, Beograd 1997; В. Поповић, Источно питање, Beograd 1996; Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995
B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, New York/Oxford 2002
Општа допунска литература
D. Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge 2006; B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, New York/Oxford 2002; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
↑↑↑