Istorija

Курс:
Источни Медитеран у 12. веку пре нове ере (докт.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Сложеност промена на простору источног Медитерана у XII веку (’дорска сеоба’, ’сеоба Народа с мора’, пропаст великих царстава – Египат новог царства и Хетитска држава, нови народи на Леванту – Филистејци, Хебрији, Арамејци) условила је да се он назове и ’мрачним добом античког света’. Уз помоћ компаративног метода (у анализи писаних, материјалних и епиграфских сведочанстава) биће предочена коплексност гео-политичких промена на Старом истоку крајем II миленијума пре н.е.
Циљ изучавања курса: Указивање на особености (предности и мане) компаративног метода у изучавању цивилизација старог Истока и грчког света.
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton 1992
S. Gitin, (eds.), Mediterranean Peoples in Transition, Jerusalem 1998
E.Oren, The Sea Peoples and their World, Philadelphia 2000
Општа допунска литература
W. A. Ward, M. S. Joukowsky, The Crisis Years: The 12th Century BC- From Beyond the Danube to the Tigris, Dubuque, Iowa 1992
Ј. Sasson, Civilization of the Ancient Near East, New York 1995
↑↑↑