Istorija

Курс:
Историја српског народа у 19. и почетком 20. века (осн.)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Полазницима ће бити представљена историја Срба од 1804. до 1918. у Србији, Црној Гори, Хабзбуршком и Османском царству у 19. и почетком 20. века (до 1918. године), подразумевајући под тим политички, привредни, друштвени и културни развој у условима различитих државно-правних оквира.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о историји српског народа у 19. и почетком 20. века.
Предуслови за полагање: Редован упис године и редовно похађање наставе у складу са Статутом Факултета. Студенти историје могу слушати предмет ако су положили све испите са прве године студија.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Београдски пашалук крајем 18. века
Кочина крајина; кнеинска самоуправа; време дахија.

1. недеља
вежбе - Црна Гора – основни појмови
Територија; племе; владичанство; гувернадурство.

2. недеља
предавање - Српска револуција 1804-1807
Оружана српских устаника борба за обнову државе 1804-1807

2. недеља
вежбе - Црна Гора за време Наполеонових ратова 1797-1815.
-

3. недеља
предавање - Српска револуција 1807-1813
Оружана борба за обнову државе 1807-1813.

3. недеља
вежбе - Рад на изградњи институција власти у Црној Гори за време владике Петра I.
-

4. недеља
предавање - Српска револуција 1814-1815
Оружана борба за обнову државе 1814-1815.

4. недеља
вежбе - Црна Гора у време владике Петра II (1830-1851).
-

5. недеља
предавање - Српска револуција 1804-1815
Устаничка држава - устројство, институције, функционисање.

5. недеља
вежбе - Срби у Хабзбуршком царству од краја 18. века до 1848
Правни оквир; положај.

6. недеља
предавање - Полуаутономија
Кнежевина Србија 1815-1833.

7. недеља
предавање - Правни основи аутономије Кнежевине Србије
Међународноправна акта и јавноправна акта на којима је била утемељена аутономија Кнежевине Србије.

7. недеља
вежбе - Срби у револуцији 1848-1849
Почетак револуције; Мајска скупштина.

8. недеља
предавање - Србија у превирању 1833-1842
Опозиција; уставно питање; династијска смена.

8. недеља
вежбе - Срби у револуцији 1848-1849
Ратовање 1848-1849; стварање Војводства Србија и Тамишки Банат.

9. недеља
предавање - Кнез-Милошева Србија
Становништво, привреда, друштво

9. недеља
вежбе - Срби у Османском царству у првој половини 19. века
Босански и Румелијски ејалет; положај Срба; устанци.

10. недеља
предавање - Уставобранитељи 1842-1858
Развитак државних институција

10. недеља
вежбе - Књажевина Црна Гора: владавина књаза Данила (1851-1860).
-

11. недеља
предавање - Уставобранитељи 1842-1858
Национална политика

11. недеља
вежбе - Црна Гора 1860-1875
Ратови; реформе.

12. недеља
предавање - Друга влада Милоша и Михаила Обреновића 1858-1868
Унутрашњи развитак државе; спољна и национална политика.

12. недеља
вежбе - Црна Гора у Источној кризи 1875-1878
Рат за независност; независност.

13. недеља
предавање - Културни препород у Србији
-

13. недеља
вежбе - Срби у Хабзбуршком царству 1849-1867.
-

14. недеља
предавање - Србија 1868-1875.
Друго Намесништво и почетак владе кнеза Милана Обреновића.

14. недеља
вежбе - Срби у Хабзбуршком царству 1867-1878
Положај српског народа у јужној Угарској, Хрватској и Славонији и Далмацији.

15. недеља
предавање - Колоквијум
-

15. недеља
вежбе - колоквијум
-

16. недеља
предавање - Србија у Источној кризи 1875-1878
Ратови за независност.

16. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1875-1878
Устанци; последице Источне кризе на српски народ у Османском царству.

17. недеља
предавање - Србија у Источној кризи 1875-1878
Међународни односи; независност.

17. недеља
вежбе - Црна Гора 1878-1905
Аутократија књаза Николе.

18. недеља
предавање - Кнежевина Србија 1839-1878
Становништво, привреда, друштво.

18. недеља
вежбе - Црна Гора 1905-1912
Уставност и политичке борбе.

19. недеља
предавање - Србија 1878-1903
Политички живот; странке; уставни развитак.

19. недеља
вежбе - Црна Гора у Балканским ратовима 1912-1913.
-

20. недеља
предавање - Србија 1878-1903
Модернизација државе.

20. недеља
вежбе - Црна Гора у Првом светском рату
Нестанак независне Црне Горе.

21. недеља
предавање - Србија 1878-1903
Спољна и национална политика.

21. недеља
вежбе - Срби у Јужној Угарској 1878-1914
Борба за национална и политичка права.

22. недеља
предавање - Династијска смена
Мајски преврат 1903; узроци и последице.

22. недеља
вежбе - Политички, привредни и културни живот Срба у Хрватској и Славонији.
-

23. недеља
предавање - Србија 1903-1912.
На путу парламентарне демократије.

23. недеља
вежбе - Политика Новог курса у Далмацији.
-

24. недеља
предавање - Србија 1903-1912
Спољнополитички изазови: сучељавање са Аустро-Угарском.

24. недеља
вежбе - Хрватско-српска коалиција.
-

25. недеља
предавање - Србија 1878-1912
Становништво, привреда, друштво.

25. недеља
вежбе - Босна и Херцеговина под аустро-угарском окупацијом
Правни оквир; друштво; привреда.

26. недеља
предавање - Србија у Балканским ратовима.
-

26. недеља
вежбе - Национални покрет Срба у Босни и Херцеговини под аустро-угарском окупацијом.
-

27. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: ратовање 1914-1918.
-

27. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1878-1908
Политичке и друштвене прилике.

28. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: окупација и отпор 1915-1918.
-

28. недеља
вежбе - Национални покрет Срба у Османском царству 1878-1908.
-

29. недеља
предавање - Србија у Првом светском рату: од Српства ка Југословенству
-

29. недеља
вежбе - Од Младотурске револуције до ослобођења: Срби у Османском царству 1908-1912.
-

30. недеља
предавање - Испит
-

30. недеља
вежбе - испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа V-1, V-2, VI-1, VI-2, Београд 1981, 1983.
Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
С. Рајић, Д. Леовац, Историја српског народа у 19. и почетком 20. века: српска држава у 19. веку. Уџбеник, Београд 2018.
Општа допунска литература
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања.
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд 1995.
Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989.
Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, више издања.
С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд 1900.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2, Београд 1990.
С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1990.
С. Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд, 2011.
Т. Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини, више издања
Српски устави од 1835 до 1990. године, Београд 2004.
↑↑↑