Istorija

Курс:
Југославија и међуратни свет (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања и стручне разговоре о најзначајнијим питањима спољне политике међуратне југословенске државе – међународним условима њеног настанка, најважнијим противницима њеног постојања, односу са балканским суседима и великим силама, одржавању традиционалних савезништава, тражењу нових спољнополитичких праваца, утицајима међународних чинилаца на унтрашњеполитичка дешавања. Практична настава: оспособљавање студентата да развијају културу стручног дијалога, анализирају историјске изворе, вреднују постојећу литературу, критички размишљају о проучаваним проблемима, указују на неистражене проблеме и самостално истражују, а сопствене истраживачке резултате саопштавају у посебним историографским радовима, пратећи модерне методолошке правце.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и ширење знања стечених на основним академским студијама историје уз усмеравање ка самосталном критичком вредновању извора и литературе.
Предуслови за полагање: Завршене Основне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза.
Облици наставе: Предавања, вежбе, савладавање литературе, трагање за изворима, њихова анализа и поређење са постојећом литературом, индивидуалне консултације и међусобна размена научног мишљења.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са програмом предавања, њиховим садржајем и циљем

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са програмом вежби, њиховим садржајем, циљем и обавезама

2. недеља
предавање - Савезничке земље према југословенској идеји и стварању југословенске државе
Упознавање савезника са ратним циљевима Краљевине Србије; Ставови Велике Британије, Француске и Русије; Међународни тајни уговори; Преломна 1918.

2. недеља
вежбе - Савезничке земље према југословенској идеји и стварању југословенске државе
Рад на изворима и литератури

3. недеља
предавање - Католичка црква и Ватикан о стварању југословенске државе
Конкордат Краљевине Србије са Ватиканом; Католичка црква као заштитница Аустроугарске; Нормализација односа и признање југословенске државе

3. недеља
вежбе - Католичка црква и Ватикан о стварању југословенске државе
Рад на изворима и литератури

4. недеља
предавање - Југославија на Конференцији мира
Колективно признање југословенске државе; Спорни проблеми – Банат, источна Србија и Македонија, Корушка, Ријека, Скадар; Утврђивање граница

4. недеља
вежбе - Југославија на Конференцији мира
Рад на изворима и литератури

5. недеља
предавање - Југословенска држава у дипломатској историји „Нове Европе“
Краљевина СХС/Југославија и Друштво народа; Настанак „Мале Антанте“; Између великих сила

5. недеља
вежбе - Југословенска држава у дипломатској историји „Нове Европе“
Рад на изворима и литератури

6. недеља
предавање - Југословенско-француски односи између два светска рата
Француска као ратни савезник; Француска као гарант система односа успостављених после Великог рата; Војна сарадња; Привредна сарадња; Сарадња у култури; Стереотипи о француско-српским односима

6. недеља
вежбе - Југословенско-француски односи између два светска рата
Рад на изворима и литератури

7. недеља
предавање - Југословенско-мађарски односи у међуратном периоду
Уговор у Трианону; Мађарска као ревизионистичка земља; Проблем оптаната; Мађарска и усташки покрет

7. недеља
вежбе - Југословенско-мађарски односи у међуратном периоду
Рад на изворима и литератури

8. недеља
предавање - Југословенско-италијански односи између два светска рата
Проблем источне обале Јадрана; Питање Ријеке; Италијански утицаји у Црној Гори и Албанији; План маршала П. Бадоља; Италија и усташе; Уговор о пријатељству и сарадњи 1937; Италијански напад на Грчку

8. недеља
вежбе - Југословенско-италијански односи између два светска рата
Рад на изворима и литератури

9. недеља
предавање - Југословенско-британски односи између два светска ратa
Британски стереотипи о простору, становништву и политици српског простора; Питање одговорности за избијање Првог светског рата; Односи у привреди; Односи у култури; Друштво српско-британског пријатељства; Меморандум Ситона Вотсона 1936; Велика Британија и споразум Цветковић-Мачек; Британски утицај на 27-мартовске догађаје

9. недеља
вежбе - Југословенско-британски односи између два светска рата
Рад на изворима и литератури

10. недеља
предавање - Југославија на Балкану
Односи са балканским суседима; Балканска антанта 1934–1940.

10. недеља
вежбе - Југославија на Балкану
Рад на изворима и литератури

11. недеља
предавање - Краљевина СХС/Југославија и СССР
Краљевина Србија и Октобарска револуција; Досељавање руских избеглица; Коминтерна о југословенској држави као „тамници народа“; Југословенска јавност и СССР; Успостављање привредних и дипломатских односа

11. недеља
вежбе - Краљевина СХС/Југославија и СССР
Рад на изворима и литератури

12. недеља
предавање - Краљевина Југославија и шпански грађански рат
Став званичне државне политике; Комитет за немешање у шпански грађански рат; Југословенска јавност о збивањима у Шпанији; Југословенски добровољци међу шпанским републиканцима

12. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и шпански грађански рат
Рад на изворима и литератури

13. недеља
предавање - Краљевина СХС/ Југославија и Чехословачка између два светска рата
Југословенско-чехословачка сарадња у Првом светском рату; Идеје Т. Масарика у српској и југословенској политичкој мисли; Чехословачка као узорна земља демократије; Сарадња у оквиру Мале Антанте; Чехословачки извештаји о стању у Краљевини Југославији; Југословенска државна политика и чешка криза

13. недеља
вежбе - Краљевина СХС/ Југославија и Чехословачка између два светска рата
Рад на изворима и литератури

14. недеља
предавање - Краљевина Југославија и Немачка
Спорна питања; Дипломатски односи; Немачка национална мањина; Привредна сарадња; Југословенска јавност о Немачкој као савезнику

14. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и Немачка
Спорна питања; Дипломатски односи; Немачка национална мањина; Привредна сарадња; Југословенска јавност о Немачкој као савезнику

15. недеља
предавање - Књижевници у дипломатији Краљевине СХС/Југославије
Књижевници у дипломатији Краљевине СХС/Југославије: М. Ракић, Ј. Дучић, Р. Петровић, М. Црњански, И. Андрић

15. недеља
вежбе - Књижевници у дипломатији Краљевине СХС/Југославије
Рад на изворима и литератури
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I, Београд 1988.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар 1985.
Ж. Аврамовски, Балканска антанта (1934–1940), Београд 1986.
Ж. Аврамовски, Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји британског посланства у Београду 1921–1938, I-II, Београд 1986.
В. Винавер, Југославија и Мађарска 1918–1933, Београд 1971.
В. Винавер, Југославија и Француска између два рата, Београд 1985.
Б. Глигоријевић, Коминтерна, југословенско и српско питање, Београд 1992.
Ј. М. Јовановић, Дипломатска историја Нове Европе, I-II, Београд 1938–1939.
М. Митић, Поете у фраку, Београд 2002.
↑↑↑