Istorija

Курс:
Методологија средњовековних историјских истраживања (мастер)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс покрива проблематику методологије рада на историјским изворима, методологију историјско-географских истраживања, пружа основна сазнања из области филозофије историје.
Циљ изучавања курса: Основни циљ је да се студенти оспособе за самостални научно-истраживачки рад у области историјских наука.
Предуслови за полагање: Студенти на постдипломским студијама треба да поседују знања о физичкој географији и политичкој историји простора Балканског полуострва. Неопходно је њихово стално присуство и активно учествовање у настави и вежбама, као и консултације.
Облици наставе: - предавања проф. С. Мишића – 2 часа недељно – 1 или 2 сем.? - вежбе проф. С. Мишића – 2 часа недељно - - консултације – 2 часа недељно
План курса:

1. недеља
предавање - Историја као наука

1. недеља
вежбе - Историја као наука

2. недеља
предавање - Развој историјског мишљења

2. недеља
вежбе - Развој историјског мишљења

3. недеља
предавање - Развој историјског мишљења

3. недеља
вежбе - Развој историјског мишљења

4. недеља
предавање - Стварање методологије историјске науке

4. недеља
вежбе - Стварање методологије историјске науке

5. недеља
предавање - Стварање методологије историјске науке

5. недеља
вежбе - Стварање методологије историјске науке

6. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

6. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

7. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

7. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

8. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

8. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора – преглед, класификација

9. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора за период средњег века

9. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора за период средњег века

10. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора за период средњег века

10. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора за период средњег века

11. недеља
предавање - Главне врсте историјских извора за период средњег века

11. недеља
вежбе - Главне врсте историјских извора за период средњег века

12. недеља
предавање - Главне врсте извора за историјску географију

12. недеља
вежбе - Главне врсте извора за историјску географију

13. недеља
предавање - Главне врсте извора за историјску географију

13. недеља
вежбе - Главне врсте извора за историјску географију

14. недеља
предавање - Главне врсте извора за историјску географију

14. недеља
вежбе - Главне врсте извора за историјску географију

15. недеља
предавање - Завршни час

15. недеља
вежбе - Завршни час
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Ћирковић, Увод у историјске студије – ауторизована скрипта
Ђ. Станковић – Љ. Димић, Историографија под надзором 1-2
Општа допунска литература
П. Берк, Историја и теорија
М. Грос, Хисторијска знаност
А. Митровић, Разговори с Клио
А. Митровић, Расправљање с Клио
↑↑↑