Istorija

Курс:
Ремек-дела византијске историографије: "Алексијада" Ане Комнин (осн.)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Ана Комнин је једина жена писац у средњем веку. Као најстарија ћерка византијског цара Алексија Комнина (1081-1118), Ана Комнин је добила врхунско образовање, заједно са политичким амбицијама које је ка царској круни гајила током великог дела свог живота. Током курса ће пажња бити посвећена узајамној корелацији између личности и приватног живота Ане Комнин и њеног историјског дела и специфичних ставова која је она у њему исказивала.
Циљ изучавања курса: Упознавање са врхунским делом византијске књижевности и схватање повезаности структуре дела, идеја и идеологије аутора и начина писања и саопштавања ставова.
Предуслови за полагање: Уписана четврта године на Одељењу за историју или одговарајући семестар на другим одељењима. За студенте одељења за историју услов је да су дати сви испити са 2. године.
Облици наставе: Настава ће бити комбинација предавања и семинара, са читањем одређених делова Анине Алексијаде (у преводу) и расправом у виду семинара.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјска позадина - Византија од доласка на власт Алексија Комнина
Историјска позадина - Византија од доласка на власт Алексија Комнина. пПреглед најважнијих догађаја од времена учвршћивања Комнина на власти, 1081. године.

2. недеља
предавање - Византијска историографија доба Комнина пре Ане Комнин
Византијска историографија доба Комнина пре Ане Комнин. Духовна стремљења, усклађена са развојем византијског друштва у пола века од доласка Алексија на власт до састављања Алексијаде. Проблем Комнинске историографије.

3. недеља
предавање - Историјско дело Нићифора Вријенија
Историјско дело Нићифора Вријенија - узор за Алексијаду или њен извор. Однос два најзначајнија историјска дела епохе Комнина.

4. недеља
предавање - Ана Комнин - живот, политичке амбиције и ставови
Ана Комнин - живот, политичке амбиције и ставови. Сагледавање целовите личности Ане Комнин, као предуслов за правилно разумевање њене учене и комплексне историје.

5. недеља
предавање - Алексијада - 1. Време и услови настанка
Алексијада - 1. Време и услови настанка. Представљање историјских и приватних околности настанка Алексијаде и Аниних мотива за састављање једне учене историје која се бави прошлим временом.

6. недеља
предавање - Алексијада - 2. Структура
Алексијада - 2. Структура Анине историје, концепција дела, техничке карактеристике и рукописна традиција.

7. недеља
предавање - Алексијада - 3. Специфичности
Алексијада - 3. Специфичности Историје Ане Комнин, језичке, терминолошке, концепцијске и идеолошке. Положај Алексијаде у времену када је настала и у околини за коју је настала. Анина потенцијална публика

8. недеља
семинар - Алексијада као историјски извор - 1
Алексијада као историјски извор - 1. Анини извори и њена поузданост. Одабрана поглавља Алексијаде и њихово тумачење.

9. недеља
семинар - Алексијада као историјски извор - 2
Алексијада као историјски извор - 2. Анина нарација, опис догађаја и карактеризација личности.

10. недеља
семинар - Личности у Алексијади - 1
Личности у Алексијади - 1. Херој и антихерој: Анин портрет Алексија Комнина

11. недеља
семинар - Личности у Алексијади - 2
Личности у Алексијади - 2. Најважније особе у животу: мајка Ирина Дука и бака Ана Даласин

12. недеља
семинар - Личности у Алексијади - 3
Личности у Алексијади - 3. Анине љубави, амбиције и патње: вереник Константин Дука и муж Нићифор Вријеније

13. недеља
предавање - Нарација у Алексијади
Нарација у Алексијади и њена употреба као средства за изношење својих ставова.

14. недеља
предавање - Аутобиографски елементи
Аутобиографски елементи у Алексијади и њихова карактеризација: Анина осећајност и укључивање сопствене личности у нарацију.

15. недеља
предавање - Место Алексијаде у византијској књижевности
Место Алексијаде у византијској књижевности и модерна вредновања и превредновања овог ремек-дела византијске духовности.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Annae Comnenae Alexias, edd. D. R. Reinsch-A. Kambylis, Berlin-New York 2001.
E. A. Dawes, The Alexiad, London 1928.
J. Љубарскиј, Алексиада, Санкт-Петерсбург
В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
G. Buckler, Anna Comnena, Oxford 1929.
Anna Komnene and Her Times, ed. Th. G. Peterson, New York - London, 2000.
V. Stankovic, Konstantios Doukas, Nikephoros Bryennios and Anna Komnene: A Story About Different Perspectives, Byzantinische Zeitschrift 100-1, 159-170.
↑↑↑