Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Исић, Сељаштво у Србији 1918-1925, Београд 1995.
Б. Шимуновић, Матица српска у Краљевини Југославији, Београд 1997.
Р. Вучетић Младеновић, Европа на Калемегдану, Београд 2003.
Ђ. Станковић, Изазов нове историје, 1-2, Београд 1992, 1994.
П. Ј. Марковић, Београд и Европа 1918-1841, Београд 1992.
П. Ј. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948-1965, Београд 1996.
Љ. Димић, Срби и Југославија. Простор, друштво, политика, Београд 1998.
С. Селинић, Београд 1960-1970. Снабдевање и исхрана, Београд 2005.
Општа допунска литература
Encyclopedia of Europen Social History, 1-6, New York - London 2001.
↑↑↑