Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, 1-2, Београд 1997.
А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 1 (1914-1941), Београд 1988.
Б. Глигоријевић, Парламент и политичке странке у Југославији (1919-1929), Београд 1979.
Ђ. Станковић, Никола Пашић и Хрвати (1918-1926), Београд 1995.
Т. Стојков, Опозиција у време шестојануарске диктатуре 1929-1935, Београд 1969.
Љ. Бобан, Мачек и политика ХСС 1929-1941, Загреб 1974.
Ј. Хоптнер, Југославија у кризи 1934-1941, Ријека 1973.
М. Стојадиновић, Ни рат ни пакт, Београд 2002.
С. Ђуровић, Државна интервенција у индустрији Југославије 1918-1941, Београд 1986.
↑↑↑