Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Проблем интелектуалне историје у Византији
Проблем интелектуалне историје у Византији: како се постаје учен у Византији

2. недеља
предавање - Културно и интелектуално наслеђе 10. века
Културно и интелектуално наслеђе 10. века; основни правци мисли и најважније школе

3. недеља
предавање - Византијски 11. век
Византијски 11. век: време (поновног) изласка из анонимности византијских учењака; преглед промена у ставовима и схватањима у односу на претходна столећа

4. недеља
предавање - Учењаци 11. векa
Учењаци 11. века: социјално порекло, каријера; од Лава Ђакона до Михаила Псела – учењаци/чиновници пишу историју (Јован Скилица, Михаило Аталијат, Јован Зонара) Песници 11. века: Јован Геометар, Јован Мавропод, Христифор са Митилине

5. недеља
предавање - Михаило Псел
Михаило Псел – дела, идеје и значај

6. недеља
предавање - Нове идеје код писаца 11. века
Нове идеје код писаца 11. века и нова друштвена повезаност

7. недеља
предавање - Криза византијског интелектуализма
Криза византијског интелектуализма: крај 11. и почетне деценије 12. века; однос царева према учењацима и његове последице на развој византијске мисли; смањење утицаја учењака на практичну политику и идеологију Царства

8. недеља
предавање - Комнини на власти
Комнини на власти: слабост византијске учене елите и повратак учености у руке владајућег рода; први историчар рода Комнина – Нићифор Вријеније

9. недеља
предавање - Ана Комнин
Ана Комнин, Алексијада, политички ставови, приватне наклоности и искривљена аутобиографија

10. недеља
предавање - Успостављање нових односа владајуће елите и интелектуалаца
Успостављање нових односа владајуће елите и интелектуалаца: патронатство и реторски салони

11. недеља
предавање - Ново песништво
Ново песништво: званична, политичка поезија и народски, забавни стихови; повратак античких љубавних романа у духовни живот Византије; Теодор Продром

12. недеља
предавање - Доба Манојла Комнина
Доба Манојла Комнина: царева контрола интелектуалне мисли и интелектуалаца; најважнији учењаци: Михаил Глика Евстатије Солунски

13. недеља
предавање - Пут ка пропасти Царства
Пут ка пропасти Царства: учењаци пре и после латинског освајања Цариграда 1204. године
↑↑↑