Istorija

 • 2014 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2015 - мастер студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2018 - асистент - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2018 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2016 -  2018 - Средњовековно наслеђе Балкана: Институције и култура (177003)
  Балканолошки институт САНУ (стипендиста-докторанд)
 • 2018 -  Српска средњовековна уметност и њен европски контекст (177036)
  Филозофски факултет Београд (истраживач-сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑