Istorija

 • Историја римске републике
  Римска религија
  Римска политика на Истоку у доба позне републике
  Политичка мисао позне римске републике
  Историја Илирка у доба римског царства
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДЕ ЛЕГИБУС И ЦИЦЕРОНОВА ПОЛИТИКА КРАЈЕМ ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СПОЉНА ПОИТИКА ПОНТСКЕ КРАЉЕВИНЕ)
 • (2002 - 2001) Fakultet za istoriju, arheologiju i istoriju umetnosti, Lajpcig
 • (2002 - 2002) Fakultet za istoriju, arheologiju i istoriju umetnosti, Lajpcig
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1995 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 2005 -  Антички натписи на тлу Илирика. Критичко издавање и интердисциплинарна истраживања. Број: 147003
  Филозофски факултет, Центар за античку епиграфику и нумизматику (сарадник на пројекту)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑