Istorija

 • Историја српског народа у средњем веку
  Историја српске цркве у средњем веку
  Историјска географија и историјска демографија
 • 2005 - основне студије - ФФ у НИШУ
 • 2007 - магистарске студије - ФФ У БЕОГРАДУ
 • 2011 - докторске студије - ФФ у Београду
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2012 -  Међународни центар за православне студије  (чланство)
 • 2018 -  Ecclesiastical History Society  (чланство)
 • 2011 -  Насеља и становништво српских средњовековних земаља (14. и 15. век), ев. бр. 177010
  Филозофски факултет
↑↑↑