Istorija

 • Историја међународних односа у 19. и 20. веку
  Међународни односи Велике Британије и балканских држава
  Савремена историја Србије
  Увод у историјске студије
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2013 -  2013 -  Савремена историја
  Факултет политичких наука, Бањалука, Република Српска/БиХ (гостујући професор)
 • 2012 -  2013 -  Политички системи држава Југоисточне Европе
  Факултет политичких наука, Универзитет у Бањалуци, Бањалука, Република Српска/БиХ (гостујући професор)
 • 2013 -  Министарство спољних послова Србије, Дипломатска академија, курс "Српски народ у региону"  (Координатор курса)
 • 2008 -  2011 - "Балканолошки институт САНУ, Београд" Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе, Број пројекта: 177006
  Балканолошки институт САНУ
 • 2011 -  2013 - Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе, Број пројекта: 177006
  Балканолошки институт САНУ (истраживач)
 • 2005 -  2008 - "Европа и Балкан у модерно доба: узајамна виђења и међусобна прожимања", пројекат број 2165
  Балканолошки институт САНУ
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑