Istorija

  • 2002 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  • 2008 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  • 2016 - одбрана докторске дисертације - ФФ
  • 2017 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
  • 2013 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
  • 2008 -  Беч (International Centre for Archival Research)  (Члан Управног одбора)
  • 2011 -  Београд (Центар за напредне средњовековне студије)  (Члан Управног одбора)
  • 2011 -  2015 - Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура
    Балканолошки институт САНУ
  • 2010 -  2015 - European Network on Archival Cooperation
    Балканолошки институт САНУ / International Centre for Archival Research (ICARUS)
  • 2009 -  2016 - Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen
    Historisches Institut der Universität Bonn
  • 2014 -  2018 - Community as Opportunity: The creative archives’ and users’ network
    International Centre for Archival Research (ICARUS) / Балканолошки институт САНУ
↑↑↑