Istorija

 • Историја Средоземља
 • Рана модерна историја
 • Општа историја 19. и 20. века
 • Историја урбанизма
 • Савремена историја Јевреја
 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2013 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2012 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2019 -  2019 -  Disintegration of Yugoslavia and post-conflict transition in international context and Totalitarian Systems: Ideology and Terror
  Institute of European Studies of the Jagiellonian University, Краков, Пољска (гостујући професор)
 • 2012 -  The Renaissance Society of America  (чланство)
 • 2010 -  Научно друштво за историју здравствене културе  (чланство)
 • 2010 -  Научно друштво за историју здравствене културе  (Члан управног одбора)
 • 2013 -  2017 - ISCH COST Action IS1301
  Филозофски факултет (млађи истраживач)
 • 2018 -  2021 - Horizon 2020 FATIGUE H2020-MSCA-ITN-2017
  Универзитет у Београду (Руководилац пројекта)
 • 2019 -  2021 - POPREBEL H2020-SC6-GOVERNANCE-2018
  Филозофски фалкултет (Руководилац пројекта)
 • 2010 -  2010 - Модернизација западног Балкана
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (секретар пројекта)
 • 2011 -  2020 - Модернизација западног Балкана
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (секретар пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑