Istorija

 • Филозофија политике, Теорија демократије, Филозофија друштвених наука
 • 2001 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2005 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - мастер студије - Erasmus University Rotterdam
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2007 -  2010 - Регионални и европски аспекти интегративних процеса у Србији: цивилизацијске претпоставке, стварност и изгледи за будућност (Бр. 149031)
  Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
 • 2011 -  2014 - Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање (Бр. 43007)
  Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
 • 2011 -  2014 - Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти (Бр. 41004)
  Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑