Istorija

 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1984 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИНТЕРАКЦИЈА НАСТАВНОГ И КОГНИТИВНОГ СТИЛА КАО ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ШКОЛСКОГ УЧЕЊА)
 • 1997 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОГНИТИВНО РАЗВОЈНЕ ОСНОВЕ УЧЕЊА ПОЧЕТНЕ АРИТМЕТИКЕ КОД МЕНТАЛНО ЗАОСТАЛЕ ДЕЦЕ)
 • 2006 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1998 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1985 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1977 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА)
↑↑↑