Istorija

 • Владарска идеологија и инсигнологија у средњем веку
  Српска средњовековна уметност
  Византијска уметност
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЖИВОПИС ЦРКВЕ СВЕТОГА АХИЛИЈА У АРИЉУ)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИДЕЈНЕ ОСНОВЕ СРПСКЕ ВЛАДАРСКЕ СЛИКЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1994 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 2004 -  члан редакције часописа за средњовековну уметност "Зограф"  (чланство)
 • 2004 -  члан Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске  (чланство)
 • 2003 -  члан Уређивачког одбора Народног музеја у Београду  (чланство)
 • 2008 -  члан Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије Српске академије наука и уметности  (чланство)
 • 2005 -  члан Комисије за полагање стручних испита из области заштите споменика културе при Републичком заводу за заштиту споменика културе Републике Србије  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Српска средњовековна уметност између Византије и Запада
  Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду
 • 2001 -  2004 - ТEMPUS пројекат "Understanding the Visual Culture of the Balkans"
  Одељење за историју уметности Филозофског факултета у Београду
 • 2006 -  Српска и византијска уметност у позном средњем веку
  Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду
↑↑↑