Istorija

 • Историја српског народа у новом веку
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2013 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет, Београд
  (тема: ДЕЈВИД УРКВАРТОВО ВИЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПОЛОЖАЈА СРБИЈЕ)
 • 2014 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2010 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2000 -  2015 - Стручна организација* Секретар Одељења за историју Филозофског факултета у Београду, члан редакције часописа Београдски историјски гласник  (чланство)
 • 2011 -  Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет у Београду (Научни срадник Центра за српске студије, Филозофског факултета Београдског универзитета)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑