Filozofija

Теорија рационалног избора
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Владан Ђорђевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑