Filozofija

Теорија сазнања I
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: писмено и усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑