Filozofija

Рационалност и демократија
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор
др Иван Младеновићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑