Filozofija

Историја филозофских идеја
Предавачи: др Душко Прелевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 20.00
Начин полагања: писмени рад и усмена одбрана
Постојећи курсеви:
↑↑↑