Filozofija

Савремене метафизичке теме
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Изабране теме из савремене метафизике: 1. Метагизичке основе заснивања савремених наука (математика, физика, психологија) 2. Филозофија времена
Циљ изучавања предмета: Студенти треба да се на продубљени начин упознају са метафизочким проблемимазаснивања савремене математике, физике и психологије (платонизам, концептуализам и формализам у заснивању математике, метафизичеки основи теорије релативитета, појмовни проблеми квантне механике, питање психофизичког идентитета), као и са основнима проблемима филозофије времена (структура, топологије, метрика, смер и ток врмена, његов онтолошки статус и оденос према моделитетима и бесконачноцти).
Предуслови за полагање: Уписан други семестар master студија.
Облици наставе: Предавања , која ће држати проф. др Милош Арсенијевић
Обавезе студената: Суденти су обавезни да похађају натсаву и учествују на индивидуалним консултацијама или групним вежбањима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑