Filozofija

Курс:
Дедуктивне структуре (осн.)
У оквиру предмета: Дедуктивне структуре
Предавачи: др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Логика на првој години студија и испит из изборног предмета Математика на другој години студија.
Облици наставе: Предавања и вежбе
↑↑↑