Filozofija

Курс:
Дедуктивне структуре (осн.)
У оквиру предмета: Дедуктивне структуре
Предавачи: др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Логика на првој години студија и испит из изборног предмета Математика на другој години студија.
Облици наставе: Предавања и вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Дедуктивни системи и категорије

2. недеља
предавање - Репрезентација дедуктивних система и категорија (Стон и Кејли)

3. недеља
предавање - Функтори и функције

4. недеља
предавање - Природне трансформације

5. недеља
предавање - Адјункција: дефиниције

6. недеља
предавање - Адјункција: нормализација

7. недеља
предавање - Монаде, комонаде и модална логика: дефиниције

8. недеља
предавање - Монаде, комонаде и модална логика: нормализација

9. недеља
предавање - Картезијанске категорије: дефиниције

10. недеља
предавање - Картезијанске категорије: нормализација

11. недеља
предавање - Кокартезијанске и бикатерзијанске категорије

12. недеља
предавање - Дистрибуција и дисоцијативност

13. недеља
предавање - Категоријална теорија доказа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Došen, K. Cut Elimination in Categories, Trends in Logic 6, Kluwer, Dordrecht, 1999.
↑↑↑