Filozofija

Курс:
Савремене метафизичке теме (мастер)
У оквиру предмета: Савремене метафизичке теме
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Ontološki problem egzistencije apstraktnih objekata; pojam uzročnosti uopšte i odnos prema prirodnim zakonima; različita shvatanja modalnosti, semantika mogućih svetova i modalna epistemologija; Maktagartov paradoks i spor između temporalizma i atemporalizma; logički determinizam, tok vremena i odnos vremena i modalnosti; egzistencija objekata kroz vreme i teorija o temporalnim delovima objekata; mereološki nihilizam, vitalizam i univerzalizam u sporo oko mereoloških suma; Čizolmov mereološki esencijalizam, relacija konstitucije i problem kolokacije; spor oko nužnih i dovoljnih uslova identiteta osobe; kompatibilizam, inkompatibilizam i libertarijanizam u sporu oko slobode volje; pojam metaontologije i odnos prema pojedinim ontologijama.
Циљ изучавања курса: Studenti treba da se upoznaju sa savremenim debatama u metafizici i najpoznatijim argumentima koji se iznose u prilog suprotstavljenim stanovištima.
Предуслови за полагање: Završene osnovne studije
Облици наставе: Predavanja i vežbe
План курса:

13. недеља
предавање - Savremene metafizičke teme
Plan nastave po nedeljama: 1. Uvodno predavanje 2. Apstraktni objekti 3. Uzročnost i prirodni zakoni 4. Modalnost i mogući svetovi 5. Temporalna i atemporalna teorija vremena 6. Vreme i modalnost 7. Perdurantizam i endurantizam 8. Mereološke sume 9. Mereološki esencijalizam 10. Lični identitet 11. Sloboda volje 12. Metaontologija 13. Završno razmatranje
Литература: Theodor Sider, John Hawthorne and Dean Zimmerman (eds.), Contemporary Debates in Metaphysics, Blackwell Publishing, Oxford, 2008.
↑↑↑