Filozofija

Курс:
Филозофија и психоанализа (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија и психоанализа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Посебна пажња ће бити посвећена истраживању Лаканове теоријске психоанализе и Гринбаумове филозофије психоанализе.
Циљ изучавања курса: Истраживање различитих аспеката међусобних утицаја филозофије и психоанализе.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Предавања, дискусије и семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ж. Лакан, Списи, Београд, 1983.
A. Grunbaum, The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique, Berkeley/Los Angeles/London, 1984.
М. Говедарица, Филозофија психоанализе, Београд, 2013.
Миланко Говедарица, Филозофска анализа ирационалности, Панчево, 2006.
Миланко Говедарица, "Realism and anti-realism in the philosophy of psychiatry", Theoria, Београд, 2/2012.
The Seminar of Jacques Lacan (ed. Jacques-Alain Miller), The Other Side of Psychoanalysis (book XVII), New York / London, 2007.
Сигмунд Фројд, Увод у психоанализу, Одабрана дела (књига друга), Нови Сад, 1979.
Општа допунска литература
Јирген Хабермас, Сазнање и интерес, Београд, 1975.
↑↑↑