Filozofija

Курс:
Хјумова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Хјумова филозофија
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Pitanja koja će se razmatrati uključuju osobenu prirodu Hjumovog empirizma („nema ideje bez odgovarajućeg utiska“, načela asocijacije ideja); način na koji taj empirizam predstavlja ugaoni kamen Hjumove nove „nauke o ljudskoj prirodi“; skeptičke posledice tog empirizma koje vode ne samo kritici racionalističke filozofije nego i kritici fundamentalnih zdravorazumskih verovanja; Hjumova kritika tih verovanja (u kauzalitet kao nužnu povezanost, u postojanje spoljašnjeg sveta, u postojanje supstancijalnog „ja“); njegov pokušaj delimične naturalističke rekonstrukcije tih verovanja; Hjumove etičke i estetičke ideje: njihova priroda, uticaj i moderne rasprave o njihovom logičko-epistemološkom karakteru.
Циљ изучавања курса: Student treba da se upozna s osnovnim idejama Hjumove filozofije i osobenom prirodom njegovog empirizma i naturalizma, uključujući njihovu primenu u etici i estetici.
Предуслови за полагање: Upis na fakultet
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dejvid Hjum, Rasprava o ljudskoj prirodi, prevod Borivoja Nedića [više izdanja]
Dejvid Hjum, O merilu ukusa, priredio,preveo i napisao predgovor Leon Kojen, 1992
Општа допунска литература
David Hume, A Treatise of Human Nature, edited by David Fate Norton and Mary J. Norton, 2000
David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, edited by Tom L. Beauchamp, 1999
David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, edited by Tom L. Beauchamp, 1998
Norman [Kemp] Smith, „The Naturalism of Hume (I)-(II)“, Mind, 1905
Barry Stroud, Hume, 1977
David Pears, Hume’s System, 1990
J.L. Mackie, Hume’s Moral Theory, 1980
John McDowell, Mind, Value, and Reality, 1998, str. 112-166
↑↑↑