Filozofija

Курс:
Метафизика (осн.)
У оквиру предмета: Метафизика
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Praćenje rasprave o tome koje entitete prihvatiti kao ontološki realne, kao i suprotstavljanje Armstrongovog naučnog realizma u pogledu univerzalija sa Kembelovim shvatanjem o apstraktnim partikularijama, koje isključuje postojanje univerzalija.
Циљ изучавања курса: Da se studenti upoznaju sa tekućim metafizičkim raspravama, pre svega na temu univerzalija.
Предуслови за полагање: Bez posebnih preduslova.
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
David Armstrong, Universals
Keith Campbell, Abstract Particulars
↑↑↑