Filozofija

Курс:
Филозофија и психоанализа (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија и психоанализа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Посебна пажња ће бити посвећена истраживању Лаканове теоријске психоанализе и Гринбаумове филозофије психоанализе.
Циљ изучавања курса: Истраживање различитих аспеката међусобних утицаја филозофије и психоанализе.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Предавања, дискусије и семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ж. Лакан, Списи, Београд, 1983.
A. Grunbaum, The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique, Berkeley/Los Angeles/London, 1984.
M. Govedarica, Filozofska analiza psihoanalize, Pančevo, 2006.
↑↑↑