Filozofija

Курс:
Изборни (Савремене метафизичке теме) (мастер)
У оквиру предмета: Савремене метафизичке теме
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Изабране теме из савремене метафизике: 1. Метафизичке основе заснивања савремених наука (математика, физика, психологија) 2. Филозофија времена
Циљ изучавања курса: Студенти треба да се на продубљени начин упознају са метафизичким проблемима заснивања савремене математике, физике и психологије (платонизам, концептуализам и формализам у заснивању математике, метафитички основи теорије релативитета, итд.
Предуслови за полагање: Уписан други семистар master студија.
Облици наставе: Предавања проф. др Милоша Арсенијевића
План курса:

1. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - први део
Платонизам

2. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - други део
Концептуализам и интуиционизам

3. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (логика и математика) - трећи део
Формализам и номинализам

4. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (физика) - први део
Специјална теорија релативитета

5. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (физика) - други део
Квантна механика

6. недеља
предавање - Савремени проблеми заснивања наука (психологија)
Теорија психофизичког идентитета

7. недеља
предавање - Теорија времена - први део
Структура и топологија

8. недеља
предавање - Теорија времена - други део
Метрика

9. недеља
предавање - Теорија времена - трећи део
Онтолошки статус

10. недеља
предавање - Теорија времена - четврти део
Смер и ток

11. недеља
предавање - Теорија времена - пети део
Време и модалност

12. недеља
предавање - Теорија времена - шести део
Време и бесконачност
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Jubien, Contemporary Metaphysics, Blackwell, 2001
M. Jammer, The Philosophy od Quantum Mechanics, New York, 1974
D. Todorović, Spectral distributions and color experiences: Some prorblems for color physicalism, in Explanatory Gap (M. Arsenijević and Ž. Lazović eds.), Faculty of Philosophy, Belgrade 2007
M. Arsenijević, Vreme i vremena, Beograd, 2003
P. Benacerraf and H. Putnam (eds.) Philosophy of Mathematics, Prentice Hall, 1964
M. Arsenijević, Prostor, vreme, Zenon, Sremski karlovci/Novi Sad 2007.
↑↑↑