Filozofija

Курс:
Филозофија духа (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија духа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Pregled najuticajnijih teorija odnosa naših mentalnih i fizičkih stanja (problema »duha i tela«). Razmatraju se teorije logičkog bihejviorizma (Hempel, Rajl, Vitgenstajn), savremenog materijalizma (Plejs, Smart, Armtrong, Dejvidson i dr.), funkcionalizma (Patnam, Luis i dr.), kao i novog epifenomenalizma (Džekson i dr.). Praktične vežbe prate predavanja kroz čitanje, razjašnjavanje i raspravu o relevantnim tekstovima.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim problemima filozofije duha sa naglaskom na metafizičkom aspektu ove problematike i savlađivanje osnovnih postavki glavnih orijentacija: dualističke, bihejviorističke, funkcionalističke, epifenomenalističke.
Предуслови за полагање: Upoznatost sa drugim filozofskim disciplinama nije neophodna. Studenti su obavezni da pohađaju kurs i da uzmu učešće u seminarima od čega im zavisi 10% sveukupne ocene.
Облици наставе: Nastava se odvija putem dva predavanja i dve vežbe/seminara nedeljno. Na predavanjima se problemskim putem predstavljaju relevantna pitanja filozofije duha dok se na vežbama sami studenti uključuju u rad kako usmenim diskusijama tako i svojim pismenim radovima.
План курса:

1. недеља
предавање - Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja
Литература: Serl, Džon, Svest, mozak i nauka, Beograd, FDS, 1990, str. 7-65

1. недеља
вежбе - Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja

2. недеља
предавање - Kartezijanski dualizam - argument iz 2. meditacije

2. недеља
вежбе - Kartezijanski dualizam - argument iz 2. meditacije
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.

3. недеља
предавање - Kartezijanski dualizam - argument iz 6. meditacije

3. недеља
вежбе - Kartezijanski dualizam - argument iz 6. meditacije
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.

4. недеља
предавање - Logički bihejviorizam: Hempel
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.

4. недеља
вежбе - Logički bihejviorizam: Hempel

5. недеља
предавање - Logički bihejviorizam: Rajl
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.

5. недеља
вежбе - Logički bihejviorizam: Rajl

6. недеља
предавање - Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje
Литература: Ludvig Vitgenštajn, Filozofska Istraživanja, Nolit, Beograd, 1980.

6. недеља
вежбе - Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje

7. недеља
предавање - Savremeni materijalizam - Plejs: Da li je svest moždani proces?
Литература: Plejs, A.T., »Da li je svest moždani proces«, Theoria (1993), 2, str. 71-78. Smart, Dž. Dž., »Oseti i moždani procesi«, Theoria (1993), 2, str. 79-91

7. недеља
предавање - Savremeni materijalizam - Plejs: Da li je svest moždani proces?
Литература: Plejs, A.T., »Da li je svest moždani proces«, Theoria (1993), 2, str. 71-78. Smart, Dž. Dž., »Oseti i moždani procesi«, Theoria (1993), 2, str. 79-91

8. недеља
предавање - Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina
Литература: Grahek, Nikola, Materija, svest i saznanje, Beograd, FDS, 1990

8. недеља
вежбе - Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina.

9. недеља
предавање - Materijalizam i supervenijencija
Литература: Dejvidson, D., »Mentalni događaji«, Theoria (1993), 3-4, str. 93-108

9. недеља
вежбе - Materijalizam i supervenijencija

10. недеља
предавање - Funkcionalizam: Patnam

10. недеља
вежбе - Funkcionalizam: Patnam
Литература: Patnam, H., »Filozofija i naš mentalni život«, Theoria (1994), 1, str. 85-96.

11. недеља
предавање - Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis
Литература: Luis, D., »Psihofizičke i teorijske identifikacije, Theoria (1993), 3-4, str. 81-91. Armstrong, D.M., »Priroda duha«, Theoria (1993), 3-4, str. 69-79.

11. недеља
вежбе - Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis

12. недеља
предавање - Nejgelov "kako izgleda biti" argument
Литература: Nejgel, T., »Kako izgleda biti slepi miš«, Theoria (1994), 2, str. 71-82.

12. недеља
вежбе - Nejgelov "kako izgleda biti" argument

13. недеља
предавање - Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima
Литература: Džekson, F., »Epifenomenalna kvalitativna svojstva«, Theoria (1994), 2, str. 83-93. Fodor, Dž. A., »Posebne nauke ili nejedinstvo nauke kao radna hipoteza«, Theoria (1994), 1, str. 67-83.

13. недеља
вежбе - Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima

14. недеља
предавање - Kripkeova kritika materijalizma
Литература: Grahek, Nikola, Materija, svest i saznanje, Beograd, FDS, 1990

14. недеља
вежбе - Kripkeova kritika materijalizma

15. недеља
предавање - Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma
Литература: Vojislav Božičković, O smislu demonstrativa, FDS, Beograd, 1996.

15. недеља
вежбе - Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma.
↑↑↑