Filozofija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
1.02. у 8.00 сала 310

Етика
4.02. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
2.02. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
3.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
3.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
2.02. у 12.00 сала 313

Филозофија политике
1.02. у 13.00 сала 308

Онтологија
1.02. у 8.00 сала 310

Филозофија духа
3.02. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
2.02. у 13.00 сала 310

Феноменологија
2.02. у 13.00 сала 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
6.02. у 13.30  11.02. у 14.00, сала 101 сала 103

Увод у филозофију и критичко мишљење
3.02. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
1.02. у 10.00 сала 103

Логика - усмени
6.02. у 12.00 сала 308

Историја филозофије Iб
1.02. у 12.00  7.02. у 13.00, ФДС сала 313Изборни филозофски
Увод у метафизику
4.02. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
1.02. у 12.00 сала 301

Увод у проблеме политике
2.02. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
5.02. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
5.02. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
5.02. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
3.02. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
5.02. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
4.02. у 12.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 301

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
1.02. у 8.00 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
2.02. у 10.00 сала 301

Естетика II
1.02. у 8.00 сала 310Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
1.02. у 10.00 сала 103

Математика (усмени)
6.02. у 12.00 сала 308III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
4.02. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
2.02. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
1.02. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
3.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
3.02. у 10.00 сала 313

Етика
4.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
2.02. у 12.00  10.02. у 12.00, сала 312 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
1.02. у 12.00 сала 301

Хјумова филозофија
5.02. у 15.00 сала 308

Савремене теорије правде
4.02. у 13.00 сала 312

Наука и рационалност
3.02. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
4.02. у 11.00 сала 308

Историја филозофије IVб
4.02. у 12.00 сала 310

Филозофија науке 2
4.02. у 10.00 сала 313

Филозофија духа (писмени)
3.02. у 12.00 сала 101

Филозофија духа (усмени)
3.02. у 14.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
1.02. у 8.00 сала 310

Прагматизам и постпрагматизам
2.02. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије
2.02. у 12.00 сала 313

Логички емпиризам
2.02. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
2.02. у 12.00 сала 313

Квајнова филозофија
4.02. у 12.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 301

Савремене етичке теорије
4.02. у 15.00 каб. 353

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
4.02. у 12.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 (проф. др Љиљана Раденовић)
3.02. у 11.00 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 (доц. др Воин Милевски)
3.02. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
1.02. у 10.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
6.02. у 11.30 сала 101

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
4.02. у 10.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 103

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
3.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
4.02. у 10.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 103

Филозофија културе (етнологија и антропологија)МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
1.02. у 10.00 ФДС

Филозофија психоанализе
2.02. у 13.00 сала 310

Логика
6.02. у 12.00 сала 308

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
1.02. у 8.00 сала 310

Историја естетике
1.02. у 8.00 сала 310

Методологија и филозофија науке
4.02. у 12.00 сала 313

Мета-етика
4.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
4.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
2.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
3.02. у 13.00 каб. 376

Филозофија духа и когниције
3.02. у 16.00 каб. 353

Филозофија перцепције
4.02. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
1.02. у 10.00 ФДС

Дефинисање и тумачење уметничког дела
1.02. у 8.00 сала 310

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
3.02. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
4.02. у 15.00 каб. 353

Историја етике
4.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
3.02. у 16.00 каб. 353

Рационалност и демократија
2.02. у 15.00 каб. 358
↑↑↑