Etnologija i antropologija

Антропологија друштва
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: после 4. семестра усмени или писмени
Садржај предмета: Увод Одређење друштва Приступи друштву Друштвене групе Друштвени односи Друштво и уметност Извори о друштву Литература
Циљ изучавања предмета: Основни циљ предмета је да слушаоце уведе у познавање друштва и његове култре. Слушалац треба да овлада разноврсним теоријским оријентацијама о друштву и методологијама његовог проучавања, начинима истраживања и писања семинарских радова, истраживањима на терену, истраживањима у архиву, истраживањима у статистичким заводима, истраживањима у музејима, истраживањима на интернету и истраживањима на основу литературе.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, семинара, вежби, истраживачких пројеката и истраживачке праксе. Она траје 2 семестра, односно 1 школску годину. Има недељно 2 ч. предавања и 2 ч. семинара, вежби или истраживачке праксе.
Обавезе студената: Студент је обавезан да у току школске године уради један приказ, семинарски рад или истраживачки пројекат, што је услов да би изашао на испит. Овај рад се излаже, по правилу, на вежбама и предаје наставнику или асистенту у штампаној форми.
Постојећи курсеви:
↑↑↑