Etnologija i antropologija

 • антропологија материјалне културе
  антропологија моде
  студије социјализма
 • 2001 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МОДНА ПРОДУКЦИЈА АЛЕКСАНДРА ЈОКСИМОВИЋА КАО ДРУШТВЕНИ И КУЛТУРНИ ФЕНОМЕН)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈA)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2004 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ЕТНОЛОГИЈА)
 • 2008 -  Модни дизајнер у социјализму: прича о Александру Јоксимовићу
  Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem , Копар, Словенија (предавање по позиву)
 • 2009 -  Ка новој политици стила: одевање Јованке Броз
  Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Копар, Словенија (предавање по позиву)
 • 2012 -  Конструкција идеалне социјалистичке одеће и стварне производне и потрошачке праксе (1945-1951)
  Fakultetа za humanistične študije, Univerzа na Primorskem, Копар, Словенија (предавање по позиву)
 • 2006 -  InASEA  (чланство)
 • 2009 -  Етнолошко-антрополошко друштво Србије  (чланство)
 • 2009 -  редакција часописа Гласник Етнографског музеја у Београду  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета (истраживач)
 • 2012 -  2013 - Међукултурни односи на простору бивше Југославије
  Универзитет у Београду, Univerza na Primorskem
 • 2008 -  2009 - Фактори интеграције и дезинтеграције на простору бивше Југославије кроз перспективу друштвених, културних и политичких промена пре и после 1990.
  Филозофски факултет, Београд и Fakulteta za humanistične študije, Koper
 • 2011 -  Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска Унија
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑