CON Ispiti

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
04.02. у 09:00 часова сала 101

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
11.02. у 12:00 часова учионица ЦОН


Мастер студије
Психологија развоја и учења (МАСТС)
04.02. у 09:00 часова  17.01. у 09:00 часова, сала 101 сала 101

Планирање и евалуација у настави (МАСТС)
11.02. у 12:00 часова учионица ЦОН

Наставник као истраживач (предаја предиспитних задатака)
11.02. од 14:00 до 15:30 канцеларија ЦОН

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова
11.02. од 14:00 до 15:30 канцеларија ЦОН

Интерактивна настава, предаја испитних радова
04.02. од 11:00 до 13:00 часова канцеларија ЦОН

Методика наставе психологије, предаја портфолија и писани испит
04.02. у 09:00 часова сала 101

Методика наставе психологије, усмени испит
07.02. у 10:00 часова канцеларија ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија и писани испит за студенте који су наставу похађали код проф. др Вере Рајовић)
04.02. у 09:00 часова сала 101

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (усмени испит за студенте који су наставу похађали код проф. др Вере Рајовић)
07.02. у 10:00 часова канцеларија ЦОН

Школска пракса 1, предаја портфолија
04.02. од 11:00 до 13:00 часова канцеларија ЦОН

Школска пракса 1, усмени испит
07.02. у 16:30 канцеларија ЦОН

Школска пракса 2 (предаја портфолија за студенте који су Методику наставе похађали код проф. др Вере Рајовић)
04.02. од 11:00 до 13:00 часова канцеларија ЦОН

Школска пракса 2 (усмени испит за студенте који су Методику наставе похађали код проф. др Вере Рајовић)
07.02. у 16:30 канцеларија ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја портфолија)
04.02. од 11:00 до 13:00 часова канцеларија ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (усмени испит)
07.02. у 11:00 часова канцеларија ЦОН


↑↑↑