Arheologija

Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Модул Античке студије, Изборни предмет из модула Античке студије 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Историја - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑