Arheologija

Трачани у предримско доба
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Преглед материјалне и духовне културе најважнијих трачких племена (Одризи, Беси, Гети и др.). Кратак историјат настанка моћних трачких краљевина у времену од почетак 5. века п.н.е. до доласка Келта у Тракију (270. г.п.н.е.) Разграничење трачких племена у ужем смислу (у области Тракије - јужне Бугарске) од севернотрачких племена. Однос трачана и Дачана. Посебно се разматра однос централнобалканских племена Дарданаца, Трибала и Пеонаца са трачким етносом.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са етничком сликом на централнобалканском простору (Србија и Македонија) и н апростору источног Балкана (Бугарска и доње Подунавље).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Млађе праисторијске културе на Балкану
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Студенти факултативно спремају рад из материјалне и духовне културе трачких или дако-мизијских племена, који се брани на испиту.
Постојећи курсеви:
↑↑↑