Arheologija

Балканске провинције империје - завичаји римских царева
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Животописи римских императора из балканских провинција Царства, иконографија и њихова повезаност са завичајем и градитељска активност у њему.
Циљ изучавања предмета: Упознавање полазника са градитељским и другим активностима бројних римских царева пореклом са балканског простора.
Предуслови за полагање: Нема предуслова
Облици наставе: предавања (недељно 2+2)
Обавезе студената: редовно похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑