Arheologija

Археолошка налазишта: град и насеља средњег века
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 7.00
Садржај предмета: Предавања о расположивој грађи о појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања; повезивање са теренским радом.
Циљ изучавања предмета: Стицање специјализованог знања потребног за истраживање градова – утврђења и насеља нашег подручја од 9-10. до краја 17. столећа.
Предуслови за полагање: предуслов за студенте који желе да дипломирају Националну археологију средњег века – претходно остварених месец дана праксе у договору са наставником.
Облици наставе: Предавања по два часа недељно током семестра; вежбе у блоку (обрада покретних налаза)
Обавезе студената: похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑