Arheologija

Мегалити у праисторији Европе
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Мегалитоманија као вековна тежња човека да досегне бесмртност. Велики камени споменици као симболи људског трајања. Кратак преглед водећих мегалитских споменика и налазишта од британских острва и Балтика до иберијског полуострва. Храмови и мегалитске гробнице у присторијским културама Средоземља, током херојског, бронзаног доба.
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са мегалитским културама западне Европе, које су настале крајем неолитског доба и развијале се током бакарног и бронзаног доба (од 4. до 1. миленијума пре нов ере), доприноси бољем разумевању етнокултурних кретања из предримског доба и настанку западноевропске, пре свега келтске цивилизације.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Активно учествовање студената у припремању појединих тематских блокова. Рад у мањим групама на одређеној теми.
Обавезе студената: Израда домаћег рада услов је ѕа полагање испита.
Постојећи курсеви:
↑↑↑