Arheologija

Датовање за археологе
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Упознавање са основним техникама компаративно-историјског и физичко-хемијских датовања која се користе у савременој археологији.
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање студената археологије да прикупљају узорке за датовање, одређују њихов археолошки контекст, правилнои користе и тумаче резултате датовања традиционалним и физичко-хемијским методама.
Предуслови за полагање: Познавање дела средњошколског градива из физике и хемије.
Облици наставе: Предавања, вежбе и рад на пројекту. Посебан нагласак је стављен на консултације и презентацију рада на пројекту.
Обавезе студената: Обавезе студената су поред редовног похађања наставе и рад на пројекту који се организује на нивоу групе или појединачно. Пројекти обухватају израду скрипти са текстовима и илустрацијама везаним за садржај курса, предавање ex catedra, као и израду Интернет сајта са текстовима и илустрацијама везаним за садржај курса.
Постојећи курсеви:
↑↑↑