Arheologija

Египтологија и друштвене науке
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Тежиште курса представља сагледавање питања и проблема са којима се египтологија данас суочава у погледу теорије и методологије, као и места које она има у савременом друштву и образовању. Мада египтологију као науку од њеног настанка почетком 19. века чине уско испреплетене и међусобно зависне студије језика, религије, историје, уметности и друштвене организације, промене које су се на ширем плану дешавале у тим научним дисиплинама су безмало век и по имале само малог а повремено и никаквог одјека у египтологији. Улога археолошких истраживања је често свођена на откривање нових покретних и непокретних споменика, а као последица тога се и методологија која je примењивана мало мењала. Промене које су се последњих деценија одвијале на плану теоријске археологије, довеле су до обнављања старих веза са друштвеним наукама и успостављања нових, особито са антропологијом. На курсу ће бити разматран значај ове сарадње, посебно у погледу утицаја савремених теоријских приступа на методологију и теме египтолошких истраживања.
Циљ изучавања предмета: Теоријско-методолошка припрема студента за обраду и процењивање египтолошких података и за израду самосталног истраживачког рада.
Предуслови за полагање: солидно познавање енглеског језика
Облици наставе: Биће одређени у складу са бројем студената: менторска настава, предавања, дискусије, семинари (2+0)
Обавезе студената: Похађање наставе, активно учешће у дискусији, припрема и презентација рада на часу. Студенти се за тему рада опредељују током прве две недеље наставе и имају две недеље за припрему презентације. Израда завршног рада (3000 речи). Рок за израду завршног рада: последња недеља наставе. НАПОМЕНА: Оптерећење студената ће се разликовати, зависно од тога да ли предмет похађају као обавезни или изборни.
Постојећи курсеви:
↑↑↑